تبلیغ

دانلود بازی کامپیوتر

دانلود بازی Stronghold: Warlords
تغذیه و اشپزیطب اسلامی سنتی

نان و ارزش آن در طب اسلامی

نان و ارزش آن در طب اسلامی – توصیه های امام رضا(ع) درباره نان و خواص آن – نان و خواص آن از دیدگاه طب اسلامی – نان و ارزش آن در طب اسلامی

نان و ارزش آن در طب اسلامی

نان و ارزش آن در طب اسلامی

نان و ارزش آن در طب اسلامی

نکات و توصیه ها:

۱- بدن و برکات زمین قائم به نان است.

۲- نان را باید تکریم کرد و ارج نهاد.
نکته ۱: رفتار با نان باید با اکرام باشد، مثلا زیر قابلمه و ظرف نباید گذاشت (مصداق مهم اکرام نان پا نگذاشتن روی آن است).
نکته ۲: نعمتی که با کفران نعمت برود دیگر بازنمیگردد.

۳- نان را نباید با چاقو و … برید بلکه باید با دست تکه کرد (مصداق اکرام نان).
نکته ۱: بریدن نان بشدت نهی شده است و توصیه شده است حتی اگر اجانب خواستند انجام دهند بشدت مخالفت کنید.
نکته ۲: تنها جایی که غذایی بجز نان خالی وجود ندارد میتوان با چاقو نان را برید که خورشت آن نان محسوب میشود.

۴- نانی که روی زمین است را باید خورد یا در جای مناسب قرار داد.
نکته ۱: این کار توصیه شده و ثواب دارد و اگر کثیف بود بایستی شست و خورد.
نکته ۲: این کار سبب علاوه بر ثواب سبب مقاومت بدن میشود (به مبحث واکسیناسیون مراجعه شود).

۵- دستی که با نان آغشته هست را نباید شست و با دستمال پاک کرد بلکه بایستی آن آلودگی با نان را خورد.

۶- نان جو بهتر از نان گندم است.
نکته: نان جو غذای انبیا و نیکان است.

۷- آهن موجود در آرد نانوایی ها موجب بیماری (مخصوصا ام اس) میگردد.

۸- همانند درندگان که نان را بو میکنند، نباید نان را بو کرد.

۹- اگر بر سر سفره، نان باشد نباید منتظر چیز دیگری بود.

۱۰- قبل از خوردن گوشت، گرسنگی را با نان برطرف کرده و سپس گوشت خورده شود.
نکته: در حالت کلی باید با نان حالت گرسنگی را رفع کرد.

۱۱- هر نان را به تکه های کوچک تقسیم کنید.
نکته: در هر تکه نان برکتیست.

۱۲- برای تهیه نان نباید ماده ای به آن اضافه کرد بلکه باید خود پو کند و وربیاید.
نکته: افزودن مواد دیگر برای این عمل مجاز نیست.

۱۳- خمیر نان و قرص نان را قرض دهید.
نکته: خودداری کردن از قرض دادن نان سبب فقر میشود.

خواص:

– نان خشک (که در تنور خشک شده) هشم کننده مرکبات است.
نکته: مصلح مصرف زیاد مرکبات است.

خواص نان برنجی (که امروزه مرسوم نیست)
نکته: جهت درمان، بعنوان طعام بایستی مصرف شود یعنی بعنوان وعده غذایی.

۱- بیماری را از بدن خارج میکند.

۲- درمان اسهال (شدید)
نکته: چون حداقل یک شبانه روز در بدن باقی میماند و بزودی خارج نمیشود.

۳- درمان لاغری (چاق کننده است)
نکته: در صورت مداومت بر مصرف.

۴- تقویت کننده معده.
نکته: معده را تقویت میکند.

توضیحات مبحث نان:

– نان جز غذاهای اساسی پیامبر و اهل بیت علیهم السلام  و اکثر مردم جهان است.
– بدن ها هم به نان است که قائم است. به وسیله نان انسان میتواند کارهای خودش را انجام دهد.
– بدن هم به وسیله نان ساخته شده است.
– خداوند به خاطر این نان برکات آسمان خود مانند باران و برف و امور دیگر را نازل میکند و بهمین خاطر نیز برکت را خارج میکند.

–  پیامبر اعظم (ص) فرمودند: نان را ارج بدهید و اکرام کنید در به وجود آمدن این نان مابین عرش خدا تا زمین کار کرده، موجودات و کائناتی که مابین عرش خدا تا زمین است برای به وجودآمدن این نان کار کرده اند و نقش دارند و تمام آنچه  آن موجوداتی که در زمین است در تحقق این نان نقش دارند.

– روایت از پیامبر (ص): نان را ارج دهید و برای اکرام آن پا روی آن نگذارید.

– -روایت میفرماید طعام پیامبر (ص) همواره جو بوده تا اینکه از دنیا رفت.

-روایت از امام رضا (ع): برتری نان جو بر نان گندم مانند برتری  ما به دیگر مردمان است، نیست  پیامبری مگر اینکه دعا کرده برای کسی که جو میخورد و او را مبارک کرد و وارد بدن نمیشود مگر اینکه تمام بیماری های بدن را خارج کند، و او قوت پیامبران است،غذای نیکان است ،خداوند ابا داشتند قوت  پیامبران را جز الشعیر (جو) قرار دهد.

– حضرت امیر (ع) زمانی که ادام نداشت، چیزی مانند نمک یا شیر با نان بخورد، نان را با چاقو میبرید و روایت میفرماید بریدن نان با چاقو ادام محسوب میشود.

– روایت داریم  عده ای از بنی اسرائیل در فراخی نعمت بودند و همه چیز برایشان مهیا بود، اینها کفران نعمت کردند و رفتند نان هایی به شکل مجسمه، به شکل حیوانات درست کردند، برای پاک  کردن موضع دستشویی با این نان، خداوند هم اینها را آرام آرام مبتلا کرد تا جایی که مجبور شدندآن نان هایی که خودشان را با آنها پاک کرده بودند را جمع کنند و بخورند و همان نان ها را سهمیه بندی کردند.
– آیه قران: خداوند مثلی بیان میکند که یک گروهی که امنیت داشت در روزیش فراهم بود و نگرانی نداشتند ، کافر شدند و کفران نعمت کردند، خداوند هم عذابی نازل کرد، قحطی و بیماری آورد.

– روایتی از پیامبر (ص) میفرماید: زمانی که برایتان نان و گوشت میاورند شروع کنید با نان، گرسنگی را با نان ببندید و برطرف کنید،بعد از آن  گوشت بخورید.
نکته: به خاطر اینکه خیلی زیاده روی در مصرف گوشت نکند اول نان زیاد بخورد و برای جلوگیری از زیاده روی، شاید علل دیگری هم دارد،چون گوشت سبب میشود که معده ترش کند و خوردن نان هم شاید جلو این ترش کردن را میگیرد و برای او مصلح است.

– پیامبر (ص) میفرماید: ارج بدهید نان را ؛ پرسیدند به چه شکل ؛ پیامبر فرمود وقتی سفره را پهن کنند و نان بیاورند دیگر صبر نکنید چیز دیگری بیاد، شروع کنید به خوردن نان.
نکته: ممکن است صاحب خانه چیز دیگه ای ندارد، نان را سبک نشمارید و نان خودش غذاست، وقتی نان آوردند یعنی غذا آوردند،صبر نکنید چیز دیگری بیاورند.

– روایت از پیامبر (ص): کسی که دانه خرما یا لقمه ای  ببیند که در زمین افتاده باشد و این لقمه یا نان را بخورد؛ در درونش مستقر نمیشود تا اینکه خداوند گناهانش را بیامرزد.

– روایت: کسی که تکه نانی در زمین پیدا کند و اورا بخورد برای او یک حسنه حساب میشود و اگر آن تکه نان در یک جای کثیف باشد، آن را بشورد و بخورد هفتاد حسنه برای او نوشته میشود.
– نکته : بنده با قاعده بهداشتی هم برای این کار احتمال میدهم،این علاوه بر اینکه تعظیم نعمت است، ولی بعید نیست مقاومت بدن در برابر بیماری را زیاد کند (به مبحث واکسیناسیون مراجعه شود).

– روایت: پیامبر (ص) بر عایشه وارد شد، تکه نانی روی زمین بود نزدیک بود پایش را روی آن نان بگذارد، نان را برداشت و خورد و فرمود ای حمیرا(عایشه) اکرام کن، همسایگی نعمت ها را، نعمت ها در همسایگی شماست، اینها را اکرام کن؛ زیرا این نعمت فرار نکند،سرد نشود از قومی و برگردد که مجدد برنمیگردد.

– روایت از امام صادق (ع): به کسی که اسهال دارد و خود را نمیتواند نگه دارد نان برنجی بدهید به  عنوان طعام و غذا ،نه به عنوان دارو.  آدمی که دچار اسهال شدید و عدم کنترل خود شده بهتر و مفیدتر از نان برنجی وارد بدنش نمیشود، این نان برنجی معده را دباغی میکند و بیماری  را از بدن خارج میکند.

– روایت: چیزی از غذاها در درون و شکم انسان سالم صبح تا شب نمیماند به جز نان برنجی.
– یکی از خواص نان برنجی این است که زیاد در شکم مکث میکند ومیماند  و زود  خارج نمیشود.
– روایت از امام رضا (ع): درون کسی که لاغر است و مبتلا به سل است بهتر از نان برنجی نمیشود.
نکته: مسلول یعنی لاغر، کسی که شدیدا لاغر است را مسلول گویند. بیماری سل چون بدن را لاغر میکند سل میگویند.

منبع:http://www.darooeslami.com


طب اسلامی - طب سنتی - نت پاک

دانلود فیلم هندی
دانلود سریال خارجی
لینک های خراب را در قسمت نظرات گزارش دهید. (در کمترین زمان ممکن اصلاح میشود.)

 برای دانلود از سایت فیلترشکن یا VPN خود را غیرفعال فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا